Hereke Ö.İ.U. Meslek Yüksek Okulu


Basılı Evrak

Personel Dilekçe ve Formları İndir
EK-1: Bölüm Faaliyet Raporu
EK-2: Öğretim Üyeleri Yıllık Faaliyet Raporu Düzenleme Formu
EK-3: Ders Görevlendirme İstek Tablosu
EK-4: Görevlendirme ve Danışmanlık Formu
EK-5: Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
EK-6: Bölüm Başkanları ve Yrd. ile Anabilim Dalı Başkanı Görev Süreleri
EK-7: Fakültemiz Yrd. Doç.’lerinin Görev Süresi Takip Listesi
EK-8: Yrd. Doç.’lerin Görev Süresi Uzatımlarında Dolduracakları Form
EK-9: Rektörlüğümüzün Yayınların Basımı ile İlgili Yazısı
EK-10: Akademik ve İdari Personel Yıllık-Mazeret İzin Formları
EK-11: Saatlik İzin Formu
EK-13 ve EK-14 : Özür Sınavı Başvuru Koşulları ve Özür Sınavı Değerlendirme Tablosu
EK-15: Fakültemiz Bölümlerinin Ders Değişiklik İsteklerinde Yapılması Gerekenler
EK-17: Staj Yapacak Öğrenci SGK Bilgi Formu
EK-19: Doçentlik Jüri Üyeliği Başvuru Formu
EK-21: Tez Çalışması Yapan Öğrenci Listesi
EK-24: Disiplin Soruşturmalarında Kullanılacak Örnek Soruşturma Formu


Personel Matbu Evrakları İndir
ÇAP Kontenjanları Başvuru Tablosu
ÇAP Kontenjanları Değerlendirme Tablosu
Ders Görevlendirme İstek Tabloları
Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
Mezuniyet Tablosu
Özür Sınavı Başvuruları Değerlendirme Tablosu
Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
Yüzde 10, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri Tablosu


Personel Yönetmelik ve Yönergeler İndir
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
İlk Defa Atanacak Öğrt. Üyelerinin Doldurması Gerekenler
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Fakültemiz Yazışmaları ile İlgili Antet, Adres ve İmza Örnekleri


Raporlar İndir
Müh.Fak.İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı II. Dönem Raporu