Hereke Ö.İ.U. Meslek Yüksek Okulu


İç Denetim


Dosyanın Adı
Link
 Misyon / Vizyon
 Organizasyon Şeması
 Hizmet Envanteri
 İdari Personel Görev Dağılımı
 Uyum Eylem Planı
 Görev Tanımları
 Hizmet Standartları

 

Süreçler
Link
 Bölüm Süreçleri
 Muhasebe Süreçleri
 Öğrenci İşleri Süreçleri
 Yazı İşleri Süreçleri

 

Faaliyet Raporları
Link
 2014
 2013
 2012

 

Anketler
Link
Öğrenci Memnuniyet Anketi
Personel Memnuniyet Anketi

 

Risk Analizi
Link
Risk Analizi