Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemiz, uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamayı ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmeyi, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiştir. Gelişmişlik düzeyinin bilgi ve teknoloji alanlarındaki başarılarla ölçüldüğü günümüz dünyasında, ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsurların başında eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağı yer almaktadır. Bu bilinçle yüksekokulumuz, küresel iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulan ara elemanlar olarak görev alacak;

• Teorik bilgilerini pratiğe aktarabilen,

• Dünyanın, Türkiye’nin ve sektörün en önde gelen firmalarını tanıyan,

• Mezun olduğunda iş bulma imkânı elde edebilen,

• Yenilikçiliği benimsemiş, çağdaş bilgi teknolojilerine hâkim olabilen

• Etik değerlere bağlı, insan haklarına ve çevreye saygılı


Vizyonumuz

Ülkemizde başta ekonomik kalkınmada öncülük eden sektörlere katkıda bulunmak üzere, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulan niteliklerde ara işgücü yetiştiren, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, iş dünyasına en yakın noktada, bilgi çağına hâkim, bilinir, saygın, öncü, uluslararası kabul görmüş, mesleki ve teknik gelişmelere uygun, Marmara bölgesinin en yenilikçi ve öncü meslek yüksek okulu olmaktır.


Değerler

• Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

• Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak,

• Evrensel hukuk ilkelerine uymak,

• Ayırım gözetmeksizin herkese saygılı olmak ve hizmet vermek,

• Etik değerlere bağlı kalmak,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek,

• İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak,

• Kalite ve denetimini ilke edinmektir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors