İdari Personelimiz

İdari Personelimiz

Mine DEMİRCAN
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

mine.saridede@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 511 56 74/ 117


Dilek KARAHASANOĞLU
YAZI İŞLERİ BİRİMİ

dkarahasanoglu@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 511 56 74/ 122


Ozan EDİŞ
Mülkiyeti Koruma ve Güv. Böl-.Yönetim Org. Böl sekreteri

ozan.edis@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 511 56 74/ 218


Gülten ÖZDEMİR
Görsel-İşitsel Tek. Medya Yapım. Böl. / Çevre Tem. Hiz. Böl./ Kimya ve Kimyasal İşleme Tek. Böl. ve İnşaat Böl. sekreteri

gulten.ozdemir@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 511 56 74/ 219


Mustafa Polat KAYA
Dış Tic. Böl. - Muhasebe ve Vergi Böl. sekreteri

mpolat.kaya@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 511 56 74/ 217


Reşit EKŞİ
SATINALMA -TAŞINIR KAYIT KONTROL

resit.eksi@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 511 56 74/ 126


Mehmet GÜNEÇ
MUHASEBE

mehmet.gunec@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 511 56 74/ 133


Özcan İSTAMBUL
GÜVENLİK BİRİMİ

-


+90 (262) 511 56 74/182


Memiş BORAN
SANTRAL - FOTOKOPİ

-


+90 (262) 511 56 74


Sıla KAYA
KÜTÜPHANE

-


+90 (262) 511 56 74


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors