Hereke Ö.İ.U. Meslek Yüksek Okulu


Duyuru Detayı

Başlık: "6569 sayılı Kanunda belirtilen azami süreleri dolan öğrencilere tanınan ek sınav duyurusu"

Yayınlayan:
MYO Müdürlük

Tarih:
03 Nisan 2018

Açıklama:
6569 sayılı Kanunda belirtilen azami süreleri dolan Üniversitemiz Önlisans programı öğrencilerine, İlgili Kanunun 28 inci maddesi uyarınca 2 (iki) ek sınav hakkı verilmesinin, 1 inci sınavların 16- 22 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 2 nci sınavların ise 3-9 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılması ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 8/2/2018 tarihli ve 2018/2 nolu toplantısında karar alınmıştır. Sınav hakkı tanınan öğrencilerin 1 (bir) transkript ve 1 (bir) dilekçe ile 1 sınav hakkı için 09.07.2018 Pazartesi, 2 sınav hakkı için ise 27.08.2018 Pazartesi mesai bitimine kadar Hereke Ömer İsmet Uzunyol M.Y.O’ na başvurmaları gerekmektedir. 
Not 1: Dilekçe bölüm sekreterliğinden temin edilebilir.
Not 2: Transkript ise Öğrenci işlerinden alınacaktır.